dinhchien

USDOLLAR - Giảm với Bat Pattern

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Daily: kỳ vọng test đáy.
- H4: đang ở zone sóng 3 Elliot và Bat Pattern. Tuy nhiên, RSI vẫn còn tín hiệu test đỉnh cũ H4.
- H1: đã có lực đánh xuống.
* Target 1, 2, 3: 38.2, 50, 61.8 theo cách chốt lời Harmonic rule.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.