dinhchien

USDOLLAR - Đã có tín hiệu tăng khung H1

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Khung H4 có divergence.
- Cẩn trọng với khung Daily: rất nhiều khả năng test đáy.
----> chỉ 0.5% rủi ro tài khoản.
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.