dinhchien

USDOLLAR - Đã có tín hiệu tăng khung H1

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Khung H4 có divergence.
- Cẩn trọng với khung Daily: rất nhiều khả năng test đáy.
----> chỉ 0.5% rủi ro tài khoản.
Bình luận: