dinhchien

USDOLLAR - Dự giảm cho tin Nonfarm

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- Nhiều lý do để dự đoán USD INDEX giảm cho tin hôm nay.
- Vai đầu vai khá rõ + 1 nến đỏ chót h4.
Phán đoán chỉ là phán đoán và luôn có xác suất 50/50.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.