dinhchien

USDOLLAR - tăng tiếp hoàn thành mô hình Garley

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- MACD - RSI cho tín hiệu buy
- Giá có biểu hiện tăng qua vùng giá trị (Volumn Profile)