dinhchien

USDOLLAR - Đánh giảm hết tuần này

Giá xuống
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
* 50% khi đoán hình từ bên trái màn hình.
- Chúc may mắn.