dinhchien

USDOLLAR - Vẫn còn lực tăng đến cuối tháng 4 theo hình Butterfly

Giá lên
FX:USDOLLAR   Dow Jones FXCM Dollar Index
- MACD - RSI cho tín hiệu tăng.
- Lưu ý: sóng điều chỉnh có MACD và RSI không rớt dưới đường cảnh báo.