UnknownUnicorn4548749

USDSGD- Xu hướng 23/9/2019

Giá xuống
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Như các bạn thấy theo khung tuần xu thế giá giảm rất rõ rệt. Kết thúc tuần 13/9 mẫu nến tuần ghép với nến tuần trước đó dạng insidebar.
Kịch bản các tuần kế tiếp: Giảm
Ưu tiên sell tại vùng giá : 1.378 , TP 1 : 1.37, TP 2 : 1.35, SL: 1.385.
Lưu ý : TP1-1.37 tại vì vùng này là vùng hỗ trợ ngày cực mạnh đồng thời là mức fibonaci 50% của trend ngày tăng trước đó.Đây là mức quan trọng giá phải phá qua trước khi xuống sâu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.