LHBB

USDSGD- Xu hướng 23/9/2019

Giá xuống
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Như các bạn thấy theo khung tuần xu thế giá giảm rất rõ rệt. Kết thúc tuần 13/9 mẫu nến tuần ghép với nến tuần trước đó dạng insidebar.
Kịch bản các tuần kế tiếp: Giảm
Ưu tiên sell tại vùng giá : 1.378 , TP 1 : 1.37, TP 2 : 1.35, SL: 1.385.
Lưu ý : TP1-1.37 tại vì vùng này là vùng hỗ trợ ngày cực mạnh đồng thời là mức fibonaci 50% của trend ngày tăng trước đó.Đây là mức quan trọng giá phải phá qua trước khi xuống sâu