SonPriceAction

USDSGD sell on breakdown

Giá xuống
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
USDSGD đang pullback sau 1 thời gian downtrend mạnh trên h4. Hiện tại đã thấy 1 bô hình bear flag cho khả năng xuống cao nếu phá vỡ. Sell on breakdown như trên hình