SonPriceAction

USDSGD sell on breakdown

Giá xuống
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
USDSGD đang pullback sau 1 thời gian downtrend mạnh trên h4. Hiện tại đã thấy 1 bô hình bear flag cho khả năng xuống cao nếu phá vỡ. Sell on breakdown như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.