FOREXCOM:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Cấu trúc giảm đã rõ ràng của cặp tiền này. Hôm qua đánh dấu sự phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh trước đó. Trong thời gian tới ưu tiên cho việc đánh xuống cặp tiền này. Mục tiêu là vùng đáy kế tiếp.