FOREXCOM:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
Cấu trúc giảm đã rõ ràng của cặp tiền này. Hôm qua đánh dấu sự phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh trước đó. Trong thời gian tới ưu tiên cho việc đánh xuống cặp tiền này. Mục tiêu là vùng đáy kế tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.