PKTeam

Canh mua trung hạn USDSGD

Giá lên
OANDA:USDSGD   Đô la Mỹ / Đô la Singapore
USDSGD đã test lại trend line daily và vùng demand zone khá cứng. Mọi người có thể canh buy lại khi có tín hiệu rõ rệt từ phe Buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.