edwardtran97

USDT.D và BTC.D tăng, Altcoin.D giảm

edwardtran97 Cập nhật   
CRYPTOCAP:USDT.D   Market Cap USDT Dominance, %
I. BIẾN SỐ CƠ BẢN

1. Căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraina chỉ là ngắn hạn và không phải là biến số chính

2. Phiên họp FOMC định kỳ sắp tới 15-16/03, FED 99.9% sẽ tăng lãi suất (0.25 or 0.5%).

=> Mình nhắc đi nhắc lại đây mới là biến số chính quyết định dòng chảy của tiền trong trung và dài hạn

II. BIẾN SỐ KỸ THUẬT

1. Thị phần USDT:

+ Khung M:
RSI đã breakout. TRƯỜNG HỢP CÓ VỀ RE-TEST thì thị trường sẽ hồi phục ngắn hạn => xu hướng thị phần USDT tăng tiếp trong trung hạn => thị trường tiếp tục giảm giá trong trung hạn (12-18 tháng)

+ Khung W:
Chưa xuất hiện phân kỳ RSI, RSI chỉ chạm lại trendline => PHẢN ỨNG trong ngắn hạn sẽ có => thị trường hồi phục nhẹ

+ Khung D:
Mình quá chủ quan khi cho rằng thị phần USDT hôm 08-10/02 sẽ tiếp tục giảm. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ RSI.

2. Thị phần BTC:

+ Khung M:
RSI đã xuất hiện phân kỳ dương => thị phần BTC sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn 12-18 tháng (chủ yếu do Altcoin nhường thị phần) => Giá BTC và Altcoin tiếp tục giảm, nhưng Altcoin giảm mạnh và nhanh hơn

+ Khung W:
RSI cũng đã xuất hiện phân kỳ dương. Hiện tại tiếp cận lại vùng 50 => RSI có khả năng sẽ điều chỉnh về trendline trước khi tiếp tục tăng lên

+ Khung D:
RSI đã xuất hiện phân kỳ âm 1 lần => thị phần BTC trong ngắn hạn sẽ có thể giảm, nhưng phần lớn lại chuyển thị phần cho USDT chứ không phải Altcoin => Altcoin sẽ hồi phục nhẹ ngắn hạn một khi BTC.D nhường thị phần => sau đó tiếp tục tăng lên khi thị trường tiếp tục downtrend (do Altcoin nhường thị phần sang)
Bình luận:
Thị trường hồi phục khi BTC có lúc chạm trên $44k và đóng nến tháng 02 xanh sau 3 tháng giảm liên tiếp => Altcoin hồi phục theo.

Chú ý rằng BTC đang hồi phục tốt hơn đa phần Altcoin, thể hiện qua việc Altcoin dominance vẫn giảm. Cho đến khi BTC giữ giá và nhường thị phần, Altcoin sẽ có nhịp hồi mạnh và theo quan điểm của mình là nhịp cuối của chu kỳ uptrend này.

Tóm lại là trong ngắn hạn, chúng ta có tuần lễ này (28/02-06/03) là một tuần nghiêng về xanh điểm của thị trường, trước khi chờ kết quả phiên họp FOMC 15-16/03

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.