NguyenThang33

USDTRY - AE cân Swap tham khảo nhé

Giá lên
FX:USDTRY   Đô la Mỹ / Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Đang trong giai đoạn khủng hoảng của đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ. Thị trường đang trong giai đoạn ấp ủ một sự thay đổi. Nhiều người không nhận ra sẽ có một sự thay đổi vĩ mô đang sắp diễn ra.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.