dinhchien

USDTRY - quá hợp lý để bán vùng giá này

Giá xuống
FX:USDTRY   Đô la Mỹ / Lia Thổ Nhĩ Kỳ
- Đợt giảm tuần trước với sự hỗ trợ của các indicator bên dưới đủ để mình dự đoán USDTRY sẽ có 1 đợt rớt mạnh giống US30, SPX500 ...
- Stoploss ngay fibo 113 extension.
- Kỳ vọng hợp lý là test lại vùng đáy tuần trước
- 3 mục tiêu lợi nhuận được tính bằng quy tắc sóng Elliot .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.