dinhchien

USDTRY - Tăng với 3 mục tiêu Elliot

Giá lên
FX:USDTRY   Đô la Mỹ / Lia Thổ Nhĩ Kỳ
- Luôn stop loss.
- Key giao dịch: 50% cho dự đoán từ quá khứ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.