FX_IDC:USDVND   U.S. DOLLAR / VIETNAMESE DONG
tỷ giá chi tiết với thực tế