FX_IDC:USDWTI   U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
1.giá dầu đã break vùng giá thấp nhất gần nhất của sóng tăng trước đó cho xác nhận sóng 1 down của elliot
2.ta giao dịch sóng 2 sóng điều chỉnh khi mà rsi cho quá bán tạo mô hình 2 đáy , nhận định buy ngắn hạn (short)
3. buy và tp tới vùng màu vàng là vùng kháng cự được tạo ra từ fibonaci vì tới đó có thể tạo mô hình sell
trade what you see,not what you thing !!!

SL theo quản lý vốn 1%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.