Sanforex-com

Giá dầu di chuyển trong mô hình tam giác, chờ bứt phá

FX_IDC:USDWTI   U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL
Trên biểu đồ H4 giá dầu WTi vẫn đang trong một xu hướng tăng, thời gian qua giá di chuyển trong mô hình tam giác với vùng kháng cự phía trên đỉnh cao nhất là 49.10, hỗ trợ bên dưới chính là đường trendline tăng. Hiện tại, giá đã có xu hướng quay lại test trendline một lần nữa, đồng thời giá sẽ đi dần về phía đỉnh tam giác. Sự bứt phá ra khỏi mô hình tam giác này có thể sẽ xảy ra vào ngày 6-8/1/2021. Nếu giá phá lên, đóng cửa trên vùng 48.5 thì mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng 51. Nếu giá phá xuống, đóng cửa dưới vùng 46, giá sẽ điều chỉnh về 43.53 tại đây, xem xét các tín hiệu tăng giá và mua lên với mục tiêu vùng 46.