LHBB

USDZAR kênh giá H1

FX:USDZAR   Đô la Mỹ / Rand Nam Phi
Buy theo Trendline tăng h1, khi nào giá lên biên trên kênh giá giảm h4 thì sell xuống