IACapital

Dầu vẫn ưu tiên buy hơn

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu:
Giá Dầu trong ngày hôm qua có nhịp điều chỉnh giảm nhẹ về vùng 67.67 $/barrel và đảo chiều tăng lại, tuy nhiên vẫn đang nắm trong biên độ đi ngang của thị trường. Vẫn chưa đủ lực để vượt qua được kháng cự do vậy chúng ta vẫn chưa xác định được xu hướng dài hạn.
Dù hiện tại nhu cầu dầu đã cải thiện nhưng trước các áp lực của thị trường năng lượng và các năng lượng thay thế đang tăng cao hơn thì có thể trong nhiều năm tới sẽ có nhiều sự thay đổi khiến giá Dầu có nhiều áp lực giảm giá

PTKT:
Đồ thị Dầu vẫn đang nằm trong biên độ đi ngang, khuyến nghị chúng ta chưa nên giao dịch với khối lượng lớn ở thời điểm này mà chỉ nên giao dịch với khối lượng vừa phải trong ngày. Đảm bảo khi xác nhận vượt qua các mức cản kháng cự và hỗ trợ mới xác nhận xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.