dinhchien

USOIL - Phương pháp giao dịch 3 màn hình & Price action 4/8

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Màn hình 1 khung Ngày: Giảm.
Màn hinh 2 khung 4 giờ: Tăng về quá Mua (Stochastis) và chỉ số k&d trở lại dưới 80.
Màn hình 3 khung 1 giờ: Xuất hiện tín hiệu giảm mạnh từ chỉ báo Elliot targets đồng thời phá vỡ key level
quan trọng của màn hình 2 khung 4 giờ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.