dinhchien

USOIL - Phương pháp giao dịch 3 màn hình & Price action 4/8

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Màn hình 1 khung Ngày: Giảm.
Màn hinh 2 khung 4 giờ: Tăng về quá Mua (Stochastis) và chỉ số k&d trở lại dưới 80.
Màn hình 3 khung 1 giờ: Xuất hiện tín hiệu giảm mạnh từ chỉ báo Elliot targets đồng thời phá vỡ key level
quan trọng của màn hình 2 khung 4 giờ.