tradafx

Đợi xuất hiện tín hiệu phân kỳ và cơ hội bán với USOIL

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng ngắn hạn về vùng giá 74.00.
Vùng giá 74.00 là vùng hợp lưu giữa Fibo 50 và đường xu hướng giảm của cấu trúc giảm tại khung thời gian 4 giờ.
Tại đây đợi xuất hiện tín hiệu phân kỳ và hoàn thành mẫu hình đảo chiều giảm giá thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 62.00.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.