Suka1708

Hy vọng dầu trụ vững. XTIUSD Dầu

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Hy vọng dầu trụ vững.
Chờ quan sát thêm,