NgocHaiPearlie

USOIL - kháng cự mạnh

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Vùng kháng cự mạnh, dù usd có tăng mạnh nhưng giá vẫn không giảm nhiều. Ngược lại xu hướng điều chỉnh của USD có thể khiến dầu tăng trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.