NgocHaiPearlie

USOIL - kháng cự mạnh

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Vùng kháng cự mạnh, dù usd có tăng mạnh nhưng giá vẫn không giảm nhiều. Ngược lại xu hướng điều chỉnh của USD có thể khiến dầu tăng trở lại.