KiemCoin

Dầu xác lập mức đáy kỷ lục 19.25$ về mức đáy 18 năm trước 2002

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Đại dịch CORONA ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Dầu không ngoại lệ cũng đã giảm với mức kỷ lục mới kể từ đỉnh 147.27$ thiết lập từ tháng 7 năm 2008 và sau 12 năm giá dầu giảm liên tục đến ngày hôm nay 1/4/2020 và quay về mức đáy tháng 2 năm 2002 tức 18 năm trước.
Chúng tôi dự báo đây sẽ là mức mua an toàn cho các nhà đầu tư dài hạn (>1 năm).
Chiến lược đầu tư trung hạn:
Mua: 19-20$
Tp: 41$
Sl 18$
----------
Bình luận: Chúng tôi sẽ cập nhật Bo Tuần theo tín hiệu KiemCoin
Các bạn tham gia nhóm ở phần chữ ký để cập nhật tin tức nhanh nhất.
Bình luận: Cập nhật dầu ngày 3/4/2020
Dầu đã tăng 30% kể từ tín hiệu KiemCoin báo mua. Chúc mừng ai đã mua dầu vùng 20-19$ tiếp tục hold đến TP
Bình luận: Update dầu ngày 4/4/2020 tiếp tục tăng
Bình luận: https://www.tradingview.com/x/Gfbe5Z4t/?...
Update Dầu 4/4/2020 đã tăng 44% kể từ lúc chúng tôi dự báo.
Bình luận: Update Dầu ngày 16/4/2020
Sau khi đạt lợi nhuận 44% tại vùng 28$ dầu đã Pullback trở lại vùng 20$. Chúng tôi sẽ mua lại vùng hiện tại và hold tiếp đến TP
https://www.tradingview.com/x/E7Dlas4I/?...