dinhchien

USOIL - PP giao dịch 3 màn hình, Price action & Elliot 2-9

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Màn hình 1 khung Ngày: xu hướng giảm đang giữ quy luật
Màn hình 2 khung 4 giờ: điều chỉnh về vùng quá MUA rồi giảm
Màn hình 3 xuất hiện chỉ báo Elliot Targets cho 3 mục tiêu.

Bình luận

Lệnh SL cả rồi. Cần phân tích lại 😁
Phản hồi