tradafx

Xuất hiện mô hình đảo chiều tại vùng giá quan trọng với OIL

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm.
Sau khi giá tăng đến Key level quan trọng 70.00 thì hiện tại xuất hiện mô hình đảo chiều Vai Đầu Vai.
Hiện tại chờ giá phá vỡ rõ ràng mô hình đảo chiều này hoặc phá vỡ Key level xu hướng tăng tại mức giá 67.000 thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 62.000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.