DatTong

USOIL, WTI CRUDE OIL

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Giá đang hồi test hỗ trợ/ thị trường cấu trúc uptrend.
--> MUA