cuongdongphu

LONG USOIL

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Long USOIL khi giảm về fibo 61.8, ăn sóng hồi
RR: 1:2
Bình luận: Dịch stoploss về điểm vào lênh
Giao dịch được đóng thủ công: Chốt lời RR:11