HD_love_trading

Giá dầu 10/12/2018

Giá xuống
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Dầu ở trong 1 xu hướng giảm dài hạn, gần đây có hồi nhưng không thực sự mạnh mà chỉ là điều chỉnh.
View giảm vẫn còn, view tăng sẽ đến nếu giá break đc cản 54.62 một cách mạnh mẽ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.