OzymandiasK

Deal X5 TÀI KHOẢN. BUY OIL LÊN 60.

Giá lên
OzymandiasK Pro Cập nhật   
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
- Deal này đơn giản thôi, Oil khung H4 hay D các bạn có thể thấy hình thành cấu trúc Higher high Higher low.
- Buy oil ở vùng 61.8 của fibo con sóng gần nhất ae chắc cũng nhận ra.
- Để chắc chắn hơn ae có thể chờ đợi xuất hiện 1 mẫu hình nến đẹp chẳng hạn.
- Cá nhân mình đã Buy ở 55. SL tại 54, TP tại 60. Kèo 1:5. Goodluck for us.
" Simplicity is the ultimate sophistication. "

Giao dịch đang hoạt động:
Oil lên đẹp quá, ai tin theo kèo này chắc tối nay được 100 pip r
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Kèo Oil win nhé :)))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.