NgocHaiPearlie

USOIL - Dầu có thể sẽ giảm trở lại.

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá dầu thời gian qua không biến động nhiều, trên thực tế nhu cầu dầu giảm, nguồn cung hiện tại vẫn đang dư thừa.
Có thể trong vài tháng tới giá dầu sẽ giảm lại mức 51$