anhnd1

USOIL - Mua trên H4

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL có pha đảo trend khá đẹp ở H4
Mua với mục tiêu retest 60.88
Stoploss khi thủng 57.89
Đóng lệnh: dừng lỗ: OIL sập hầm
Kèo thua toàn tập