NHADAUTUTIENTE_IQOPTION

Mua dầu tại vùng giá hiện tại hoặc 59 và tp ở 65.65$

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Chúng ta thấy giá chạm trendline tăng hình thành cây nến Pin bar thể hiện từ chối Trendline. Hiện tại đang mong chờ giá lên để hình thành cây nến xác nhận hoặc anh em nào không muón đợi có thể Buy luôn ở giá hiện tại
Chúc anh em giao dịch thắng lợi
NHÀ ĐẦU TƯ TIỀN TÊ

Bình luận

WTI hit Stop loss
Phản hồi