Suka1708

XTIUSD OIL TRUNG HẠN.

Suka1708 Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Chúc mừng anh chị BUY DẦU OIL XTIUSD tuần trước cùng SUKA đã WIN đậm DONE toàn bộ TP từ 57 lên 62.9.

Vùng này đang là vùng NO BUY ZONE nghĩa là chờ quan sát hạn chế ra vào lệnh.
Các hộp là các vùng hỗ trợ kháng cự.
Tuy nhiên chúng ta có thể scalping nhẹ chờ quan sát kỹ hơn.

Bình luận:
Khớp TP SELL Dầu về 58.82 rồi nhé.

Chúc mừng anh chị!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.