Tungle111

Dầu WTI đã hoàn thành pullback của downtrend ngắn hạn

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
- Chiến lược ưu tiên: Bán dầu WTI
- Phân tích ý tưởng: Giá Dầu thô Mỹ thực sự đã rất nóng trong vòng gần 3 tháng qua kể từ tháng 8/2021 đến nay do "sốc nguồn cung" không đủ để đáp ứng đủ nguồn cầu, hiện tại từ đầu tháng đến nay đã giá đã có phần chững lại quanh vùng 80$ khi nguồn cung đang có dấu hiệu tăng trưởng bởi sự can thiệp của các lãnh đạo của các quốc gia, đồng thời động thái này cũng giúp kiềm chế lạm phát. Khung thời gian ngắn hạn H1 đang nằm trong xu hướng giảm và hiện tại giá WTI đã hoàn thành giai đoạn pullback sau khi thiết lập đáy 76, chiến lược ưu tiên hôm nay ưu tiên bán dầu tại vùng 78.5.79 thuận theo xu hướng ngắn hạn này.
- Support levels: 76.0 và 74.0
- Resistance levels: 80.0 và 82.0
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt lời.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.