DatTong

USOIL, Bán tiếp xu hướng H1.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
USOIL , Bán tiếp xu hướng H1.