truongdaiduy

Xin lỗi anh chỉ là thằng bán dầu!

Giá xuống
truongdaiduy Updated   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
1. Uptrend gãy nát bét.
2. Lực kéo cũng đã tiêu tùng
3. Giá dưới các đường MA.
4. Trade có RR đẹp.
5. Không khớp giá sell thì mình bỏ thôi (:

RR ~ 3.
Bình luận: Nặng trĩu rơi về vùng giá $4x
Bình luận: