Tony_Gao

Tham khao WTI

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Trên khung 4h WTI đang phân kỳ đẹp cho chúng ta bán về vùng giá như hình...