LegacyVA

Dầu: dài hạn

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Ta đã thấy mô hình VĐV trên khung tháng
đây là mô hình giá lên
Mô hình chỉ ra rằng ngưỡng 83-85 $ có thể đạt được
Nếu bạn đo chốt lời đúng theo mô hình thì nó còn có thể lên cao nữa ( cỡ 90-100) gần đỉnh cũ. Nhưng cũng tùy, khả năng lên đến tầm này khá khó, cần thời gian rất lâu.
Nếu không có gì quá đặc biệt, thì dầu vẫn có cơ lên.

Ý tưởng liên quan