Antony_sg

USOIL - VỊ THẾ TĂNG

Giá lên
Antony_sg Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Dầu đang củng cố vị thế tăng sau khi gặp mức cản tại vùng 64 - 65, đây chỉ là giai đoạn củng cố cho vị thế tăng tiếp theo. Xét về thông tin cơ bản không có lý do ủng hộ vị thế bán, mặt khác Trung Quốc bắt đầu hành động độc chiếm Biển Đồng bằng luật hóa luật hàng hải Biển Đông, do đó sẽ kích thích Mỹ quyết tâm hóa giải bằng cách ngăn chặn dòng dầu tới TQ . Mỹ hiện đã có vị thế khác với thị trường dầu do kỹ thuật khai thác đá phiến, Mỹ có thể tự tác động giá lên thị trường dầu mà không cần phụ thuộc vào OPEC.
Về mặt kỹ thuật, giá đang trong giai đoạn 3 để hình thành sóng 1 của sóng III (chu kỳ lớn - mở Weekly chart).
Theo chu kỳ Elliot thì giá còn tăng cao nữa trong tương lai, mức giá hiện tại có thể đi ngang tiếp hoặc điều chỉnh nhẹ về vùng giá 62 - 62.5 (Buy zone), đây là vùng hợp lưu để mua được giá tốt, target ngắn hạn vùng 67.5 - 68.
Happy trading
Bình luận:
USOIL đang tiến về Target 1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.