tradafx

Đợi xuất hiện tín hiệu mua với OIL

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng giá được xác nhận.
Giá hồi về vùng hỗ trợ 70.00.
Tại đây đợi xuất hiện các thiết lập tăng giá tại khung thời gian 1 giờ để có thể mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 74.00.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.