PKTeam

OIL: Following UpChannel

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
OIL kể từ lúc sau vụ bê bối Saudi với Mĩ và Iran đã lắp GAP thành công nhưng không còn giữ vững được vị thế tăng của mình mà nhanh chóng giảm mạnh cho đến thời điểm hiện tại. Thế nhưng ở trên khung lớn D1 giá đã bắt đầu có những chuyển biến phản ứng theo Channel tăng của mình, như nến D1 vừa đóng hôm qua rút chân mạnh về Uptrend.

Hiện còn tương đối sớm để nhận định rằng OIL đã chính thức tôn trọng và tuân thủ theo Channel tăng giá của mình hay chưa? Cần thêm một Nến D1 hiện tại nữa để xác nhận. Nếu D1 này đóng nến tăng và trên vùng giá 53 thì vẫn cứ bình tĩnh đợi một đợt hồi xác nhận trở lại quanh zone 53 thì hãy chấp nhận Buy chứ không nên vội và Buy đu theo thị trường. Khi đó, Stoploss chấp nhận nếu giá vượt quá 51.9 (vì lần này giảm lại khả năng thủng luôn hỗ trợ dưới). Target tối đa có thể đạt được 60-63 nhưng có thể ưu tiên chốt lời từng phần tại 55.6 - 58.6.

Một cơ sở nữa có thể tham chiếu rằng CAD dần đi hết biên độ vốn có của mình và chuẩn bị bước vào giai đoạn mạnh lên, nên Dầu vô tình được hưởng lợi lây.
Chúc anh em giao dịch an toàn và may mắn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.