Sinvestvn

Xu hướng Dầu giảm trong ngắn hạn.

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Xu hướng Dầu giảm trong ngắn hạn.