khoahuynh

11-07-2022: giá dầu đầu tuần trade sao???

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Giá dầu tuần trước giảm trong các ngày giao dịch đầu tuần nhưng đã hồi phục trở lại vào các ngày cuối tuần. Trên đồ thị ngày làm ột nến giảm bearish engulfing rất mạnh vào ngày 05/07 tạo ra một điểm low mới tạo thành một cấu trúc giảm ngắn hạn. Do đó, trên đồ thị ngày, giá kỳ vọng sẽ retest lại vùng cung 106-109 hợp lưu cùng đường MA20. Trên đồ thị H1, vùng bán tiềm năng 107.50-109 mà tại đó nếu có dấu hiệu đảo chiều giảm thì bán xuống đến mục tiêu 102.00. Vùng hỗ trợ 102 là vùng tiềm năng để mua lên nếu giá quay về test lại vùng hỗ trợ này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.