NangHn

USOil, có thể mua dần cho mục tiêu gần là 95

TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
194 lượt xem
3
Giá đã vượt qua box và cao nhất từ năm 2015. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ mua gom giá trên 76. mục tiêu gần là dưới 100 USD. vượt 100 thì lại ngưỡng khác. Giá cần dao động 1 vài tuần trên mức hiện tại. Nếu phá thủng về box xem xét cắt lỗ.