duongminhf1

Dầu Ý tưởng lớn

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Kịch bản dầu dường như đang lặp lại kịch bản của GOLD khi giá quay lại 1960 và sập

Bình luận