KenPCA

Chờ phá vỡ xu hướng và xác nhận giá giảm

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Tuần trước, Dầu thô của Mỹ đã tăng và lập đỉnh mới.
Trong tuần này, tôi kỳ vọng đà tăng sẽ mất và bắt đầu một đợt giảm giá. Tôi sẽ đợi một sự phá vỡ đường xu hướng, theo sau là một lá cờ nhỏ để đóng vai trò là xác nhận sự phá vỡ xu hướng để vào.
Mục tiêu ngắn hạn sẽ là vùng 66.5 và mục tiêu chính là 62.

Best regards,
KenPCA

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích được cung cấp hoàn toàn là thông tin và nó không nên được xem như khuyến nghị đầu tư. Hãy nhớ rằng bạn cần có kế hoạch trước khi bắt đầu giao dịch. Vì vậy, hãy nắm bắt kiến ​​thức này và sử dụng nó như một gợi ý sẽ giúp bạn hiểu thị trường và dễ dàng dự đoán động thái tiếp theo của mình.
Giao dịch đang hoạt động: Bây giờ là thời điểm tốt nhất để thực hiện vị thế.