DatTong

USOIL, Dự đoán xu hướng Dầu tuần tới!

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
W1:
- Nến đảo chiều, tiếp xu hướng đi lên,
D1:
- Xu hướng đi lên, và đóng trên cản.
H4:
- Giá nằm trên cản và phá vỡ trendline giảm giá
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 150pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.