DatTong

USOIL, Dự đoán xu hướng Dầu tuần tới!

Giá lên
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
W1:
- Nến đảo chiều, tiếp xu hướng đi lên,
D1:
- Xu hướng đi lên, và đóng trên cản.
H4:
- Giá nằm trên cản và phá vỡ trendline giảm giá
Bình luận:
Bình luận: Move stoploss to entry !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: + 150pip