GhostTraderIndexs

Dầu trong thời gian tới sẻ đạt $75

Giá lên
FX:USOIL   CFDs Dầu thô (WTI)
Cơ hội nắm giữ dài hạn trong vài tháng tới tại vùng 51-52
Chiến lược giao dịch chi tiết tại Cộng Đồng F117