NguyenThang33

Dầu -- Tam giác giảm

Giá xuống
TVC:USOIL   CFDs Dầu thô WTI
Mình chỉ thích hình tam giác thôi :)) Đơn giản mà nhiều khi chuẩn phết!